تبلیغات
روزهای زندگی - پند مولانا

روزهای زندگی

کسی گفت چیزی را از یاد برده ام . مولانا گفت : 
در این دنیا اگر همه چیز را فراموش کنی باکی نیست . تنها یک چیز را نباید از یاد برد . تو برای کاری به دنیا آمده ای که اگر آن را به انجام نرسانی ، هیچ کاری نکرده ای . از آدمی کاری بر می آید که آن کار نه از آسمان بر می آید و نه از زمین و نه از کوه ها ، اما تو می گویی که کارهای زیادی از من بر میاید ، این حرف تو به این می ماند که :
شمشیر گرانبهای شاهانه ای راساطور گوشت کنی و بگویی آن شمشیر را بیکار نگذاشته ام ؛ یا این که در دیگی زرّین شلغم بار کنی .
خود را این قدر ارزان مفروش که بسیار گران بهایی ! بهانه می آوری که من با انجام دادن کار های سودمند ، روزگار می گذرانم . دانش می آموزم ،فلسفه و فقه و منطق و ستاره شناسی و پزشکی می خوانم ، اما این ها همه برای توست ، تو برای آن ها نیستی . اگر خوب فکر کنی در می یابی که اصل تویی و همه ی این ها فرع است . تو نمی دانی که چه شگفتی ها و چه جهان های بی کرانی در تو موج می زند . آخر این تن تو ، اسب توست، اسبی بر سر آخور دنیا . خوارک این اسب که خوارک تو نیست . 
finding-your-life-purpose-journey-universe
منبع :قصه های شیرین فیه ما فیه مولوی ، باز نویس :محمد کاظم مزینانی ، نشر پیدایش ،چاپ چهارم ،1381،صص17-18
(متن خلاصه شده )

نوشته شده در دوشنبه 29 شهریور 1395 ساعت 16:07 توسط زهرا مصلی نژاد نظرات |


مرجع قالب وبلاگ در میهن تمپ - طراح قالب : پیچک