تبلیغات
روزهای زندگی - آثار تربیتی کار

روزهای زندگی


* شکوفایی استعداد ها : وجود آدمی سرشار از استعداد های گوناگون است که باید آن ها را شکوفا کند . این استعداد ها وقتی ظهور پیدا می کند که آدمی از جای خود برخیزد ،حرکت کند ، با سختی ها درگیر شود و در دل حوادث قرار گیرد . انسان در کار خود را می آزماید ، کشف می کند و به توانایی های وجودی خودش پی می برد .

**لطافت احساس  : بیکاری ،تنبلی و سستی ، قساوت می آورد ، اما کار ،کیمیاست و مس وجود انسان را زر می کند . کسی که اهل کار است ، قدر زحمت و کار را می داند ، از رنج مردم به رنج می افتد ، شادمانی مردم او را شاد می کند . کار ، کارخانه ی سازندگی و تربیت و تعالی بخش احساسات انسانی است .
***تمرکز قوه ی خیال : در هنگام بیکاری ، پرنده ی خیال به هر سو پرواز می کند و انسان را به دنبال خود می کشاند و چه بسا او را به سمت افکار و اوهام  فاسد و شیطانی رهنمون کند . امیر مؤمنان می فرماید :اگر نفس خود را به کاری مشغول نکنی ، او تو را مشغول می کند .اما آن کس که به کاری مشغول است ، فکر وخیالش متوجه به آن کار است و به امور بیهوده نمی اندیشد .

****احساس عزت نفس : کسی که کار می کند و دستش را پیش دیگران دراز نمی کند احساس عزت و کرامت می کند ، هر چند درآمد او اندک باشد .


نکته : اتقان (محکم کاری) در کار : کسی که اهل کار و تلاش است ، در هر کاری که وارد شود ، قواعد آن را بدرستی رعایت می کند و محصولی بدون نقص عرضه می کند. او یک تلاشگر شرافتمند است که مصالح عمومی ، اقتدار و عزت جامعه و رضایت خداوند را دوست دارد و آن را بر منافع شخصی ترجیح میدهد.وی آنان را که با دزدیدن از کار به جمع ثروت می پردازند ، انسان های حقیر و زبونی می داند که آبادانی در زندگی شخصی را به بهای سنگین خرابی و ویرانی جامعه و ضایع کردن حق مردم خریداری می کنند و ضرباتی جبران نا پذیر بر اقتصاد کشور وارد می کنند.

منبع : کتاب "دین و زندگی " سال اول دبیرستان 


نوشته شده در چهارشنبه 26 تیر 1392 ساعت 16:56 توسط زهرا مصلی نژاد نظرات |


مرجع قالب وبلاگ در میهن تمپ - طراح قالب : پیچک