تبلیغات
روزهای زندگی - چند جمله

روزهای زندگی

*چنان انسان باش و چنان زندگی کن که اگر هر کس انسانی چون تو باشد و همچون تو زندگی کند ، این زمین به صورت بهشت در آید .
                                                                                                                                                                                       فیلیپس بروکز

*هیچ ورزشی برای قلب ، بهتر از خم شدن و گرفتن دست افتادگان نیست .
                                                                                                   جان هولمز

*بزرگی در احترام داشتن نیست ، بلکه در شایستگی احترام داشتن است .
                                                                                                  ارسطو

*برای جلب رضایت خدا نه به ستایش های مردم توجه کن و نه به تحقیر ها و تمسخر هایشان ، در این صورت است که میتوانی راه خودت را در پیش بگیری .


*بهترین و زیباترین چیزهای جهان را نه می توان دید و نه می توان لمس کرد ،بلکه در قلب احساس می شود .
                                                                                                                                                       هلن کلر

*زنده بودن شما خود دلیلی آشکار بر این حقیقت است که هنوز وظایفی بر عهده ی شماست که باید آن ها را به انجام برسانید .
                                                                                                                                                                                   ریچارد باخ

منبع : کتاب «من ، منم ؟!» ،مترجم و گرد آور : امیر رضا آرمیون ، نشر ذهن آویز ،چاپ اول ، 1392 ،جلد دوم


نوشته شده در شنبه 9 شهریور 1392 ساعت 09:36 توسط زهرا مصلی نژاد نظرات |


مرجع قالب وبلاگ در میهن تمپ - طراح قالب : پیچک