تبلیغات
روزهای زندگی - فیل و طناب

روزهای زندگی

Photo: African elephantاین روشی است که مربیان سیرک به کار می بندند تا مطمئن شوند که فیل هرگز سر به شورش نخواهد داشت و من گمان می کنم این همان اتفاقی است که برای بسیاری از مردم می افتد :
وقتی فیل هنوز نوزاد است ، او را با طناب بسیار قطوری مهار می کنند . یک سر طناب را به تیری که محکم در زمین فرو کرده اند ، می بندند . فیل چندین بار برای آزاد ساختن خود تلاش می کند . اما قدرت کافی برای انجام این کار را ندارد .
تا یک سال بعد هم تیر و طناب هنوز آنقدر محکم هستند تا بچه فیل را مهار کنند و هر چند که فیل هم چنان برای آزاد ساختن خود تلاش می کند ، اما تلاشش به جایی نمی رسد . در این مرحله حیوان می فهمد که استحکام طناب همیشه بیش از قدرت او خواهد بود و به همین دلیل دست از تلاش بر می دارد .
هم چنان که فیل بزرگ می شود ، این موضوع را به خاطر دارد که مدت های مدیدی نیروی خود را برای رهایی از بند تلف کرده است . در این جاست که مربی می تواند فیل را با یک ریسمان نازک به یک دسته جارو ببندد و فیل هرگز برای فرار یا آزاد ساختن خود تلاش نخواهد کرد .

منبع :کتاب «پدران ، پسران و نوادگان » اثر پائولو کوئیلو ، مترجم : سوسن اردکانی

نوشته شده در یکشنبه 5 شهریور 1391 ساعت 12:35 توسط زهرا مصلی نژاد نظرات |


مرجع قالب وبلاگ در میهن تمپ - طراح قالب : پیچک